Stichting Doggymix
   Wellseindsedijk 4
   5325 KD Well(Gelderland)
   073-5994461

   KvK nr: 50282956

   Bankreknr:
NL10RABO 109085396

   IBAN:
NL10RABO0109085396
      
   
BIC: RABONL2U

 
 Palamita
         

Naam:  Palamita
Geslacht:  Teef
Leeftijd: 
Geschat:  December 2012
Gezondheid: Prima.      
Ras:   Mix
Hoogte: 

Klein,  +/- 10 kilo

Karakter: 
aanhankelijk en gehoorzaam
Mensen:                              prima
Kinderen:                              prima
Honden:                              prima

 In november 2014 werd Palamita  gesignaleerd. Rillend van de kou en ineengedoken liep ze door de buurt.
 Ze lag regelmatig midden op straat ongeacht de auto's. Verschillende mensen hebben geprobeerd haar te
 vangen maar ze was toen erg argwanend. Ze was zoekende want als 's morgens de mensen naar het werk/school
 vertrokken ging ze zitten en begon te huilen. Wat voor geschiedenis heeft dit hondje? Is haar baas
 overleden, is ze  gedumpt?(Opvallend was het stuk touw om haar nek.) Uiteindelijk dankzij het
 doorzettingsvermogen  heeft men haar vertrouwen kunnen winnen. Momenteel verblijft zij in een Spaans pleeggezin met kinderen en meerdere honden. Ze is helemaal opgebloeid dat zij weer deel mag zijn van een familie. Helaas is het niet mogelijk dat zij  voorgoed kan blijven.
 Ze geniet van menselijk contact!
Wie wil dit lieve, trouwe meisje een warm thuis geven ?
 
                            
 
Heeft u interesse in Palamita neemt u dan contact op
info@doggymix.com of 073-5994461 of 06-53304272